Jūsu iepirkumu grozs ir tukšs!

Kāte Deso - 500 ml ar pumpīti/5L - roku dezinfekcijas želeja

Kāte Deso - 500 ml ar pumpīti/5L - roku dezinfekcijas želeja
107 3,88 3,88€
Bez PVN: 3,88€
Ražotājs: Estko
Pieejams: 107
Preces kods: 074012
Tilpums:

KĀTE-DESO - Roku dezinfekcijas līdzeklis pārtikas pārstrādes uzņēmumies, medicīnas iestādēm, kā arī citos uzņēmumos ar paaugstinātām higiēnas prasībām.

Biocīda reģ. nr. 16022004/230 CAS nr. 64-17-5

Bīstami: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Tvertni  stingri noslēgt. glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. Atbrīvoties no satura un/vai tā tvertnes, izmantojot selektīvas savākšanas sistēmu, kas pieejama pašvaldībā.

Saistītās preces