Jūsu iepirkumu grozs ir tukšs!

Acetons 0,5l/1L/5L

Acetons 0,5l/1L/5L
Iepriekšpasūtījums 1,33 1,33€
Bez PVN: 1,33€
Pieejams: Iepriekšpasūtījums
Preces kods: 12137
Tilpums:

Nitroemaljas, nitrolakas un vinilpolimēru emaljas šķaidīšanai un darba rīku tīrīšanai un virsmu attaukošanai.
Kaitīgs. Bīstams videi. Uzliesmojošs.
Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Aizliegts izmantot ūdeni.
Kaitīgs: norijot var izraisīt plaušu bojājumu. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. Ja norīts neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.
Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.
Ugunsgrēka gadījumā izmantot ogļskābes vai pulvera ugunsdzēšanas aparātus.