Jūsu iepirkumu grozs ir tukšs!

Terpentīns 0.5L/1L/5L

Terpentīns 0.5L/1L/5L
5 3,50 3,50€
Bez PVN: 3,50€
Pieejams: 5
Preces kods: 171002
Tilpums:

Dabisks produkts, izgatavots uz priežu sveķu pamata. Lietojams kā šķīdinātājs gliftāļu, pentaftāļu, alkida-stirolu, fenolu, eļļas, bituma lakas, emaljas un krāsu, pernicas, lakas krāsu kompozīcijas ātrākai nožūšanai.
Kaitīgs. Bīstams videi. Uzliesmojošs.
Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Aizliegts izmantot ūdeni.
Kaitīgs: norijot var izraisīt plaušu bojājumu. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. Ja norīts neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.
Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.
Ugunsgrēka gadījumā izmantot ogļskābes vai pulvera ugunsdzēšanas aparātus.