Jūsu iepirkumu grozs ir tukšs!

K-Expert 12 Cleaning Cream

Jaunums
K-Expert 12 Cleaning Cream
173 3,41 3,41€
Bez PVN: 2,82€
Ražotājs: Estko
Pieejams: 173
Preces kods: 0027362

Svars:

K - Expert 12 Cleaning Cream - Tīrīšanas krēms ieēdušos traipu tīrīšanai no dažādām virsmām virtuvēs, vannasistabās un citur. Lietošanas pamācība: Rūpīgi saskalot, uzspiest krēmu uz lupatiņas vai mīkstas sukas un notīrīt virsmu, viegli beržot. Virsmu rūpīgi noskalot ar tīru ūdeni un nožāvēt. Produkta pH 9,5.

Bīstami: Izraisa nopietnu acu bojājumus. Kairina ādu. Sargāt no bērniem. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/aizsargapavus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazināties ar saindēšanās informācijas centru/ārstu. 

Satur BENZISOTHIAZOLINONE. Var izraisīt alerģiju.